Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 17 Instruccions: Al final del passadís

Vocabulari

Tot dret
Straight ahead
A la part de darrere
In the back
Per al front
To the front
Dins
Inside
Fora
Outside
Aquí
Here
Hi
There
Al llarg de la paret
Along the wall
Prop
Near
Al voltant de la cantonada
Around the corner
Lluny
Far
Al taulell
At the desk
En la línia
In the line
A baix
Downstairs
Amunt
Upstairs
Al final del passadís
Down the hall