Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 16 Instruccions: Vine aquí

Vocabulari

Només un moment
Just a moment
Esperi aquí
Wait here
Segueix-me
Follow me
Ella t'ajudarà
She will help you
Entrada
Come in
Seure
Sit down
Vine aquí
Come here
Muéstrenme
Show me