Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 9 Inici: Expressions

Vocabulari

A propòsit
By the way
Almenys
At least
Finalment
Finally
No obstant això
However
Per tant
Therefore
No es preocupi
Don't worry
Això depèn
That depends
Em sap greu
I am sorry
Ara mateix
Right now
No sé
I don’t know
Com aquest
Like this