Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 7 Inici: Jo sóc

Vocabulari

Jo sóc
I am
És
Is
És
Is
I
And
Perquè
Because
Sinó
But
O
Or
En
In
Sense
Without
En
At