Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 6 Inici: preguntes curtes

Vocabulari

Quan?
When?
On?
Where?
Quin?
Which?
Qui?
Who?
De qui?
Whose?
Per què?
Why?
Què?
What?
Com?
How?
Quant de temps?
How long?
Quant?
How much?
Té?
Do you have?
A qui?
To whom?
Amb què?
With what?