Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 5 Inici: Pronoms

Vocabulari

Jo
I
Vostè
You (informal)
Vostè
You (formal)
Ell
He
Ella
She
Nosaltres
We
Vostè
You (plural)
Ells
They
La meva
My
La seva
Your
La seva
His
Ella
Her
Aquesta
This
Que
That
Aquests
These
Aquells
Those