Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 4 Inici: Per favor i gràcies

Vocabulari

Complaure
Please
Gràcies
Thank you
De res
You’re welcome
Déu et beneeixi (després d'un esternut)
Bless you (after a sneeze)
Per molts anys
Happy birthday
Felicitats
Congratulations
Bona sort
Good luck
Quin és el seu nom?
What is your name?
El meu nom és Maria
My name is Maria
Perdó, no he sentit el seu nom
Pardon, I didn’t hear your name
Encantat de conèixer
Pleased to meet you
D'on ets?
Where are you from?
Jo sóc de Nova York
I am from New York