Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 3 Començar: Parli més lent

Vocabulari

Parli poc a poc
Speak slowly
No ho entenc
I don't understand
Ho entens?
Do you understand?
Segur
Sure
Repetiu, si us plau
Repeat, please
Una altra vegada
Again
Paraula per paraula
Word by word
A poc a poc
Slowly
Com es diu?
How do you say?
Què significa això?
What does it mean?
Què li vas dir?
What did you say?
Té una pregunta?
Do you have a question?