Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 2 Inici: Parlo una mica

Vocabulari

Parles Anglès?
Do you speak English?
Sí, una mica
Yes, a little
Yes
No
No
Molt de gust
Nice to meet you
M'alegro de veure't
Nice to see you
Sr
Mr.
Sra
Mrs.
Sra
Miss