Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 1 Inici: Hola

Vocabulari

Hola
Hello
Bon dia
Good morning
Bona tarda
Good afternoon
Bona nit
Good evening
Bona nit
Good night
Com estàs?
How are you?
Molt bé, gràcies
Fine, thank you
I vostè?
And you?
Benvingut
Welcome
És un dia bonic
It is a beautiful day
Have a nice day
Have a nice day
Comiat
Goodbye
Fins després
See you later
Fins demà
See you tomorrow
Perdó
Excuse me (when bumping into someone)
Podem ajudar?
May I help you?