Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 104 Ocupació: Navegar per la Internet

Vocabulari

Pàgina principal
Homepage
Pujar
Caricare
Triar
Scegliere
Carpeta
Cartella
Barra d'eines
Barra strumenti
Tornar
Torna indietro
Marcador
Segnalibro
Arrova (@)
Chiocciola
Barra (/)
Barretta obliqua
Dos punts (:)
Due punti