Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 103 Ocupació: Utilització d'Internet

Vocabulari

Internet
Internet
Enllaç
Link
Hiperenllaç
Hyperlink
Proveïdor de serveis d'Internet
Gestore di servizi Internet
Xarxa
Rete
Lloc web
Sito Web
Pàgina web
Pagina Web
Adreça de pàgina web (URL)
Indirizzo Web
Lloc web segur
Sito web sicuro
Navegador
Browser
Search Engine
Motore di ricerca
Servidor segur
Server sicuro