Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 102 Ocupació: A la recerca de treball

Vocabulari

Té un permís de treball?
Hai il permesso di lavoro?
Tinc un permís de treball
Ho il permesso di lavoro
Jo no tinc un permís de treball
Non ho il permesso di lavoro
Quan pot començar?
Quando puoi cominciare?
Jo et pagaré la setmana
Pago alla settimana
Per mes
Al mese
Ser aquí a les 8:00 AM
Presentati alle otto del mattino
Treball acaba a les 4:30
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
Vostè té dissabtes i diumenges lliures
Sabato e domenica sono liberi
S'ha de fer servir un uniforme
Devi indossare un’uniforme
Vostè li agrada
Si fa così