Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 101 Ocupació: Sol · licitud de treball

Vocabulari

Estic buscant una feina
Cerco lavoro
Puc veure el seu full de vida?
Hai un curriculum vitae?
Aquí està el meu full de vida
Ecco il mio curriculum vitae
Hi ha referències que puc contactar?
Ci sono referenze che posso contattare?
Aquí està una llista de les meves referències
Ecco l’elenco delle mie referenze
Quanta experiència té vostè?
Qual è la tua esperienza?
Quant de temps ha estat treballant en aquest camp?
Da quanto lavori in questo campo?
3 anys
Tre anni
Sóc un graduat de l'escola secundària
Ho finito le superiori
Sóc un graduat de la universitat
Ho finito l’università
Estic buscant un treball de mig temps
Cerco un lavoro part time
M'agradaria treballar a temps complet
Vorrei un lavoro a tempo pieno
Ofereixen algun tipus d'assegurança de salut?
Offrite l’assicurazione medica?
Sí, després de sis mesos de treballar aquí
Sì, dopo sei mesi di impiego