Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 100 Oficina: Mobles

Vocabulari

Taula
Tavolo
Paperera
Cestino della carta
Cadira
Sedia
Altaveu
Altoparlante
Bandera
Bandiera
És aquest el seu escriptori?
Questa è la sua scrivania?
Missatge
Messaggio
Llum
Lampada
Llum
Luce