Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 99 De oficina: escriptori

Vocabulari

Estic buscant una grapadora
Mi serve una cucitrice
Xinxa
Puntina da disegno
Llapis
Matita
Llibre
Libro
Paper
Carta
Quadern
Quaderno
Diapositives
Diapositive
Calendari
Calendario
Cinta
Nastro
Necessito trobar un mapa
Mi serve una mappa