Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 98 Oficina: Subministraments

Vocabulari

On són les tisores?
Dove sono le forbici?
Maquineta
Temperamatita
Clip
Fermaglio
Necessito una ploma
Mi serve una penna
Bloc de notes
Blocco appunti
Regla
Righello
Sobre
Busta
Segell
Francobollo
Cola
Colla
Goma d'esborrar
Gomma per cancellare