Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 97 Oficina: Equip

Vocabulari

Fax
Fax
Fotocopiadora
Fotocopiatrice
Telèfon
Telefono
Projector
Proiettore
Ordinador
Computer
Pantalla
Schermo
La impressora funciona?
La stampante funziona?
Disc
Disco
Calculadora
Calcolatore