Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 96 Doctor: Com obtenir ajuda

Vocabulari

Prengui dues pastilles al dia
Prendere due pillole al giorno
Està la infermera?
Sei l’infermiere?
És de debò?
È grave?
No sé el que tinc
Non so cosa ho
He perdut les meves ulleres
Ho perso gli occhiali
Pot reemplaçar immediatament?
Puoi sostituirli subito?
Necessito una recepta mèdica?
Mi serve la ricetta?
Hi ha una farmàcia a prop?
C’è una farmacia qui vicino?
Necessito alguna cosa per al refredat
Mi serve qualcosa per il raffreddore
Gràcies per la seva ajuda
Grazie dell’aiuto
Quant li dec?
Quanto le devo?