Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 94 Metge: Lesió

Vocabulari

Té febre?
Ha la febbre?
Sí, tinc una febre
Sì, ho la febbre
He tingut febre des d'ahir
Ho la febbre da ieri
Podria vostè si us plau truqui a un metge?
Può chiamarmi un dottore?
Quan el metge ve?
Quando arriva il dottore?
Em fa mal el peu
Mi fa male il piede
Vaig caure
Sono caduto
Vaig tenir un accident
Ho avuto un incidente
Crec que es va trencar
Penso sia rotto
Repòs en llit
Riposo a letto
Calefacció pad
Termoforo
Borsa de gel
Compressa di ghiaccio
Honda
Reggibraccio
Cal un repartiment
Serve un’ingessatura