Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 79 Dinar: Quantitats i contenidors

Vocabulari

Ampolla
Bottiglia
Pot
Vasetto
Llauna
Scatoletta
Caixa
Scatola
Sac
Sacco
Borsa
Borsa
Una mica més
Ancora un po’
Més
Di più
Una porció
Una porzione
Una mica més
Un po’
Massa
Troppo