Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 68 Restaurant: El pagament

Vocabulari

Menjar
Mangiare
Beure
Bere
Puc parlar amb el gerent?
Puoi chiamare il direttore?
Què és això?
Cos’è questo?
Projecte de llei
Conto
Punta
Mancia
Puc pagar amb targeta de crèdit?
Posso pagare con la carta di credito?
Quant li dec?
Quanto le devo?
El compte, si us plau
Il conto, per favore
Té una altra targeta de crèdit?
Hai un’altra carta di credito?
Necessito un rebut
Mi serve lo scontrino
On és el lavabo?
Dov’è il bagno?
Sortida
Uscita
Entrada
Entrata
Gràcies pel bon servei
Grazie, il servizio è stato ottimo