Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 65 Restaurant: Com és el menjar?

Vocabulari

Això és brut
È sporco
Em pot donar fruits?
Mi porti la frutta?
Em pot donar una mica d'aigua més?
Posso avere ancora acqua?
Estava deliciós
Molto buono
És picant?
È piccante?
El peix fresc?
Il pesce è fresco?
Són dolços?
Sono dolci?
Agre
Aspro
El menjar està freda
Il cibo è freddo
Fa fred
È freddo