Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 52 Al voltant de la ciutat: On és?

Vocabulari

On és la parada de l'autobús?
Dove’è la fermata dell’autobus?
Quina és la propera parada?
Qual è la prossima fermata?
Aquest és el meu parada?
È questa la mia fermata?
Discúlpeme, he de baixar aquí
Scusa, devo scendere qui
On és el museu?
Dov’è il museo?
Telèfon públic
Telefono pubblico
Existeix una guia telefònica?
C’è l’elenco telefonico?
Vostè ven revistes en anglès?
Vendi riviste in inglese?
A quina hora començar la pel · lícula?
A che ora comincia il film?
Voldria 04:00 butlletes per favor
Vorrei quattro biglietti, per favore
És la pel · lícula en anglès?
Il film è in inglese?
Crispetes de blat de moro
Popcorn
On puc trobar una farmàcia?
Dov’è la farmacia?
Centre de la ciutat
In centro