Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 51 Al voltant de la ciutat: Llocs

Vocabulari

A la ciutat
In città
Capital
Capitale
L'oficina de correus
Ufficio postale
Mercat
Mercato
Forn
Panificio
Llibreria
Libreria
Farmàcia
Farmacia
Parc
Parco
Restaurant
Ristorante
Cinema
Cinema
Bar
Bar
Banc
Banca
Hospital
Ospedale
Església
Chiesa