Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 50 Hotel: expressions d'Emergència

Vocabulari

Cercar
Guardare
Escoltar
Ascoltare
Tenir cura
Attento
Foc
Incendio
Fora d'aquí
Esci subito
Ajudar
Aiuto
Ajuda'ma
Aiuto
Prisa
Presto
Aturi
Fermo
Policia
Polizia
És una emergència
È un’emergenza