Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 44 Viatge: On vas?

Vocabulari

On et dirigeixes?
Dove sei diretto?
Me'n vaig de vacances
Vado in vacanza
Quantes maletes té?
Quanti bagagli hai?
A quina terminal es necessiten?
A quale terminal devi andare?
Me'n vaig en un viatge de negocis
Vado in viaggio d’affari
Voldria un seient de passadís
Vorrei un posto lungo il corridoio
M'agradaria tenir un seient a la finestra
Vorrei un posto vicino al finestrino
Per què l'avió es retarda?
Perché l’aereo è in ritardo?
Abróchate el cinturó de seguretat
Allacciare la cintura di sicurezza
Cerco terminal A
Cerco il terminal A
Puc tenir una manta?
Posso avere una coperta?
A quina hora anem a aterrar?
A che ora atterriamo?
Terminal B és per a vols internacionals
Il terminal B è per i voli internazionali