Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
Vecchio
Nou
Nuovo
Aspre
Ruvido
Alise
Liscio
Espessor
Spesso
Delgado
Sottile
Fred (clima)
Freddo
Hot (temps)
Caldo
Tots
Tutti
Cap
Nessuno
Abans
Prima
Després
Dopo