Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 34 Oposats: Més / menys

Vocabulari

Més
Più
Menys
Meno
Corregir
Giusto
Incorrecte
Sbagliato
Feliç
Felice
Trist
Triste
Netejar
Pulito
Brut
Sporco
Viu
Vivo
Mort
Morto
Tarda
Tardi
D'hora
Presto