Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 33 Oposats: Lent / ràpid

Vocabulari

A poc a poc
Lento
Ràpid
Veloce
Buit
Vuoto
Complet
Pieno
Bastant
Bello
Lleig
Brutto
Ruidoso
Rumoroso
Tranquil
Silenzioso
Fort
Forte
Feble
Debole
Veritat
Verità
Mentir
Bugia
Dur
Duro
Suau
Morbido