Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 31 Oposats: fàcil / difícil

Vocabulari

Fàcil
Facile
Difícil
Difficile
Mateix
Identico
Diferent
Diverso
Jale
Tirare
Empenta
Spingere
Pocs
Pochi
Molts
Molti
Llarg
Lungo
Curt
Corto
Res
Niente
Una cosa
Qualcosa