Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 30 Oposats: gran / petit

Vocabulari

Gran
Grande
Petit
Piccolo
Alt
Alto
Curt
Basso
Jove
Giovane
Vell
Vecchio
Flac
Magro
Greix
Grasso
Fins
Su
A baix
Giù
Qüestió
Domanda
Respondre
Risposta