Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 28 Hora: Nomenaments

Vocabulari

Quin dia?
Che giorno?
Quin mes?
Che mese?
Quan?
Quando?
Quan és la cita?
Quand’è il tuo appuntamento?
Despiértame a les 8
Svegliami alle otto
Després
Dopo
Podem parlar d'això demà?
Possiamo parlarne domani?
Sempre
Sempre
Abans
Prima
D'hora
Presto
Més tard
Più tardi
Moltes vegades
Molte volte
Mai
Mai
Ara
Ora
Un cop
Una volta
De vegades
A volte
Aviat
Presto