Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 25 Temps: Mesos de l'any

Vocabulari

Els mesos de l'any
I mesi dell’anno
Gener
Gennaio
Febrer
Febbraio
Març
Marzo
Abril
Aprile
Maig
Maggio
Juny
Giugno
Juliol
Luglio
Agost
Agosto
Setembre
Settembre
Octubre
Ottobre
Novembre
Novembre
Desembre
Dicembre