Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 21 Persones: relacions familiars

Vocabulari

Madrastra
Madre acquisita
Padrastre
Padre acquisito
Germanastra
Sorella acquisita
Germanastre
Fratello acquisito
Sogre
Suocero
Sogra
Suocera
Cunyat
Cognato
Cunyada
Cognata
Qui és ella?
Chi è lei?
Aquest és la teva mare?
È tua madre?
Qui és el teu pare?
Chi è tuo padre?
És vostè parent?
Siete parenti?
Quants anys tens?
Quanti anni hai?
Quants anys té la teva germana?
Quanti anni ha tua sorella?