Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 20 Gent: Membres de la família

Vocabulari

Persones
Gente
Mare
Madre
Pare
Padre
Germà
Fratello
Germana
Sorella
Fill
Figlio
Filla
Figlia
Sobrino
Nipote
Neboda
Nipote
Avi
Nonno
Àvia
Nonna