Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 9 Inici: Expressions

Vocabulari

A propòsit
A proposito
Almenys
Almeno
Finalment
Finalmente
No obstant això
Tuttavia
Per tant
Pertanto
No es preocupi
Non preoccuparti
Això depèn
Dipende
Em sap greu
Mi dispiace
Ara mateix
Subito
No sé
Non so
Com aquest
Così