Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

D'
Di
Per
Per
Dels
Del
Si
Se
Des
Da
Encara
Sebbene
El nostre
Nostro
Entre
Fra
Potser
Forse
En
Su
Per exemple
Per esempio