Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 6 Inici: preguntes curtes

Vocabulari

Quan?
Quando?
On?
Dove?
Quin?
Quale?
Qui?
Chi?
De qui?
Di chi?
Per què?
Perché?
Què?
Cosa?
Com?
Come?
Quant de temps?
Quanto tempo?
Quant?
Quanto?
Té?
Hai?
A qui?
A chi?
Amb què?
Con cosa?