Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 5 Inici: Pronoms

Vocabulari

Jo
Io
Vostè
Tu
Vostè
Lei
Ell
Lui
Ella
Lei
Nosaltres
Noi
Vostè
Voi
Ells
Loro
La meva
Mio
La seva
Tuo
La seva
Suo
Ella
Sua
Aquesta
Questo
Que
Quello
Aquests
Questi
Aquells
Quelli