Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 3 Començar: Parli més lent

Vocabulari

Parli poc a poc
Parla lentamente
No ho entenc
Non capisco
Ho entens?
Capisci?
Segur
Certo
Repetiu, si us plau
Ripeti, per favore
Una altra vegada
Di nuovo
Paraula per paraula
Parola per parola
A poc a poc
Lentamente
Com es diu?
Come si dice?
Què significa això?
Cosa vuol dire?
Què li vas dir?
Cosa hai detto?
Té una pregunta?
Hai domande?