Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Italià :: lliçó 2 Inici: Parlo una mica

Vocabulari

Parles Anglès?
Parli inglese?
Sí, una mica
Sì, un po’
No
No
Molt de gust
Piacere di conoscerti
M'alegro de veure't
Felice di vederti
Sr
Signor
Sra
Signora
Sra
Signorina