Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 109 Equip: Argot

Vocabulari

Llibre de Visites
Livro de convidados (o)
Carret de la compra
Carrinho de compras (o)
Grup de notícies
Grupo de notícias (o)
Subscriure
Assinar
Els missatges sortints
Mensagens de saída (as)
Electrònic xifrat
Mensagem criptografada (a)
Safata de Enviats
Caixa de enviadas (a)
Els missatges esborrats
Mensagens excluídas (as)
Safata d'entrada
Caixa de entrada (a)
Safata de sortida
Caixa de saída (a)