Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 108 Equip: Email termes

Vocabulari

Ajust de línia
Quebra automática de linha
Ciberespai
Ciberespaço (o)
Adreça de correu electrònic
Endereço de e-mail
Llibreta d'adreces
Catálogo de endereços
Beneficiari
Destinatário (o)
Spam
Spam
Respondre a tots
Responder a todos
Els arxius adjunts
Arquivos anexos (os)
Adjuntar
Anexar
Encapçalaments de missatges
Títulos de mensagem (os)
Subjecte
Assunto (o)