Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 107 Equip: Parts

Vocabulari

Teclat
Teclado (o)
Botó
Botão (o)
Ordinador portàtil
Laptop (o)
Mòdem
Modem (o)
Botó del ratolí
Botão do mouse (o)
Catifa de Ratolí
Mouse pad (o)
Ratolí
Mouse (o)
Base de dades
Banco de dados (o)
Portapapers
Área de transferência (a)