Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 106 Ocupació: L'entrada de dades

Vocabulari

Bold (text)
Negrito
Plantilla
Modelo (o)
Preferències
Preferências (as)
Marcar la casella
Marcar a caixa de seleção
Transferència d'arxius
Transferência de arquivo (a)
Accedir
Fazer logon
Paraula clau
Palavra-chave (a)
Nom d'usuari
Nome de usuário (o)
Contrasenya
Senha (a)
La signatura digital
Assinatura digital
Domini públic
Domínio público (o)
Ample de banda
Largura de banda (a)
Bandera
Faixa (a)
Icona
Ícone (o)
Preguntes més freqüents
Perguntas frequentes (as)