Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 104 Ocupació: Navegar per la Internet

Vocabulari

Pàgina principal
Página inicial (a)
Pujar
Fazer upload
Triar
Escolher
Carpeta
Pasta (a)
Barra d'eines
Barra de ferramentas (a)
Tornar
Voltar
Marcador
Indicador (o)
Arrova (@)
Arroba (a)
Barra (/)
Barra (a)
Dos punts (:)
Dois-pontos (os)