Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 103 Ocupació: Utilització d'Internet

Vocabulari

Internet
Internet (a)
Enllaç
Link (o)
Hiperenllaç
Hyperlink (o)
Proveïdor de serveis d'Internet
Provedor de serviços de internet (o)
Xarxa
Rede (a)
Lloc web
Site (o)
Pàgina web
Página da internet (a)
Adreça de pàgina web (URL)
Endereço da internet (o)
Lloc web segur
Site seguro (o)
Navegador
Navegador (o)
Search Engine
Mecanismo de busca (o)
Servidor segur
Servidor seguro (o)