Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 102 Ocupació: A la recerca de treball

Vocabulari

Té un permís de treball?
Você tem permissão para trabalhar?
Tinc un permís de treball
Eu tenho permissão para trabalhar
Jo no tinc un permís de treball
Eu não tenho permissão para trabalhar
Quan pot començar?
Quando você pode começar?
Jo et pagaré la setmana
Eu vou pagar você por semana
Per mes
Por mês
Ser aquí a les 8:00 AM
Esteja aqui às oito da manhã
Treball acaba a les 4:30
O trabalho termina às quatro e meia
Vostè té dissabtes i diumenges lliures
Você tem folga nos sábados e domingos
S'ha de fer servir un uniforme
Você vai usar uniforme
Vostè li agrada
Faça deste jeito