Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 99 De oficina: escriptori

Vocabulari

Estic buscant una grapadora
Estou procurando um grampeador
Xinxa
Tachinha (a)
Llapis
Lápis (o)
Llibre
Livro (o)
Paper
Papel (o)
Quadern
Caderno (o)
Diapositives
Slides (os)
Calendari
Calendário (o)
Cinta
Fita (a)
Necessito trobar un mapa
Eu preciso encontrar um mapa